6 & 12 Volt Regulator Circuit Board

Regulatorkretskort som kan brukes til både 6 og 12 volts opptil 40A. Disse kan monteres i det originale regulatordekselet slik at du får beholde det originale utseendet. *DISSE REGULATORENE ER KUN FOR B-TYPE KRETS* *PASSER PÅ AT DET ER RIKTIG JORDET FRA BRETTET TIL KASSEN NÅR DU MONTERER REGULATOREN ELLER REGULATORBRETTET, KASSEN TIL SKJØTTERET OG GENERATOR TIL REGULATORJORDSTROPPEN ER PASSERT FØR BRUK*

kr 2 200,00
Pris inkl. MVA ekskl. MVA kr 1 760,00